Polityka prywatności

Dowiedź się więcej

Skontaktuj się

§1 Definicje

Na potrzeby poniższej polityki prywatności określa się następujące znaczenie występujących w niej pojęć:Administrator - Dom Opieki IDYLLA, ul. Łazowska 7a, 42-286 Koszęcin, NIP 575-101-52-00 Strona - strona internetowa dostępna pod adresem www.dom-pomocy.pl Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze Strony

§2 Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

§3 Postanowienia ogólne

Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu Serwisu internetowego. Korzystając z usług Strony internetowej, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu.Administratorem danych osobowych jest Administrator.

§4 Zakres i cel zbierania danych osobowych

1. Użytkownik ma możliwość przekazywania swoich danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego przekazania swoich danych osobowych Administratorowi w celu kontaktu w ramach odpowiedzi na zapytanie udzielone w formularzu kontaktowym.

3. Podane dane osobowe w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu przeanalizowania przesłanego zapytania i sformułowania wiadomości zwrotnej na przesłaną wiadomość. Wiadomość zwrotna może zawierać ofertę, jeśli o nią pyta Użytkownik.

4. Dane osobowe Użytkownika zostają wykorzystywane w celach pozwalającym na analizę statystyk strony oraz zachowań Użytkowników (usługa Google Analitics).

5. Dane osobowe przekazane Administratorowi za pomocą strony będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby wyżej określonych celów.

6. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań do zabezpieczenia ich bezpieczeństwa w szczególności dostępu do nich podmiotów trzecich.

7. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne i zależy wyłącznie od woli użytkownika.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wymienionych akcji (odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego).

9. Przekazane dane osobowe nie są i nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

10. Administrator deklaruje, że dane osobowe gromadzone będą z należytą starannością i stosownie chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

11. Użytkownik dysponuje następującymi uprawnieniami:

- prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także przenoszenia danych osobowych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

12. W związku z korzystaniem ze strony przez Użytkownika na serwer przesyłane są zapytania, które zapisywane są w logach serwera. Zawierają one takie informacje jak: adres IP Użytkownika, datę oraz czas serwera, informacje o używanej przeglądarce i systemem operacyjnym.

13. Logi są materiałem pomocniczym w administrowaniu Stroną a dostęp do nich ma tylko Administrator.

14. Miejscem zapisywania logów jest serwer zewnętrzny.

15. Dane zawarte w logach serwera nie są powiązane z konkretnymi Użytkownikami.

16 .Administrator nie korzysta z logów serwera do identyfikacji Użytkowników.

§5 Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Idylla